Fastned groeit. Groei mee.

Fastned heeft een netwerk van ruim 275 laadstations op A-locaties door heel Europa. Fastned geeft nu obligaties uit met 6% brutorente om de ontwikkeling van dit netwerk te ondersteunen. Inschrijving is gestart op 12 september 2023 en sluit op 16 oktober 2023 om 12.00 uur.

 • Behaal 6% brutorente
 • Investeer in de energietransitie

Alvorens te investeren dient u het prospectus te raadplegen voor een beschrijving van de risico’s van Fastned en de obligaties en de fiscale behandeling. Het prospectus kunt u vinden via www.fastned.nl/prospectus of op de issue documentation page. Zie verder deze pagina een opsomming van de belangrijkste risico’s.

De groene missie van Fastned

Fastned streeft ernaar de transitie naar elektrisch rijden te versnellen door vrijheid te geven aan elektrische rijders. Dat doen we door een stabiel netwerk van laadstations in heel Europa aan te leggen. Ons doel tegen 2030? 1000 snellaadstations op A-locaties, met uitsluitend stroom van zon en wind. Op dit moment maken we flinke stappen richting dit doel. U profiteert daarvan.

Beleggen in duurzame infrastructuur

Fastned groeit hard. U kan van deze groei profiteren door te beleggen in Fastned obligaties. Inschrijving is gestart op 12 september 2023 en sluit op 16 oktober 2023 om 12.00 uur.

 • Jaarlijkse rente van 6% bruto, uitgekeerd per kwartaal
 • Looptijd van 5 jaar
 • Deelname is al mogelijk vanaf € 1.000
 • Eenmalige emissiekost van 0,25% enkel bij investeringen onder € 50.000; bij investeringen vanaf ≥ € 50.000 geen emissiekosten
 • Eenmalige bonusrente bij investeringen vanaf ≥ € 50.000 (zie brochure)
 • Op heden zijn de rentebetalingen onder de obligaties niet onderworpen aan bronbelasting in Nederland. Voor investeerders (natuurlijke personen) woonachtig in België zullen deze na opname in de belastingaangifte wel onderworpen worden aan Belgische belasting op roerend inkomen tegen een tarief van 30%. Investeerders dienen hun eigen fiscale adviseurs te raadplegen om de fiscale behandeling van een investering in de obligaties af te toetsen.

Risico’s

Beleggen in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Als gevolg hiervan kunt u uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Uw aankoopbeslissing dient uitsluitend te worden genomen op basis van het door de AFM goedgekeurde prospectus en bij volledig begrip van de potentiële risico’s en voordelen. De belangrijkste risico’s voor Fastned en de obligaties zijn:

 • Fastned’s groei is afhankelijk van de groei van het aantal elektrische auto’s op de weg.
 • De markt waarin Fastned zich begeeft zou steeds competitiever kunnen worden. Als mensen hun auto ergens anders opladen resulteert dit in minder klanten voor Fastned en/of druk op de tarieven die Fastned kan aanrekenen.
 • Economische en geopolitieke ontwikkelingen kunnen een negatieve impact hebben op de groei, omzet en daarmee de financiële positie van Fastned. Onder meer een stijgende prijs van hernieuwbare energie kan een negatief effect hebben op de resultaten van Fastned.
 • Fastned is mogelijks niet in staat om succesvol uit te breiden in bestaande markten en/of naar nieuwe landen en om zo haar groeistrategie te realiseren.
 • Softwarestoringen kunnen resulteren in betaalproblemen voor geleverde elektriciteit aan klanten en daardoor minder omzet voor Fastned.
 • Fastned is mogelijks niet in staat om management en andere werknemers op sleutelposities te werven en/of te behouden.
 • Juridische zaken (onder meer juridische geschillen, het verval of het niet bekomen van vergunningen en wijzigingen in reglementering) kunnen impact hebben op de businesscase van Fastned, kosten geld en nemen tijd in beslag.
 • Aangezien Fastned opereert in een opkomende markt en grote initiële kapitaalinvesteringen doet in de bouw van stations heeft Fastned in het verleden verlies gerapporteerd, is Fastned momenteel niet winstgevend en zou Fastned in de toekomst mogelijk niet winstgevend kunnen worden.
 • Het is mogelijk dat Fastned onvoldoende bijkomende financieringsmiddelen kan aantrekken om haar groeistrategie te realiseren.
 • Het kan zijn dat Fastned niet voldoende inkomsten genereert of bijkomende financieringsmiddelen kan aantrekken om rente op de obligaties te betalen en/of de hoofdsom van de obligaties te betalen/herfinancieren.
 • Het niet in aanmerking kunnen komen voor subsidies en/ of het niet ontvangen van de betalingen gerelateerd aan subsidies kan een negatief effect hebben op Fastned’s financiële positie.
 • Door het feit dat er niet wordt voorzien in een toelating van de obligaties op een multilaterale markt zijn ze slecht beperkt verhandelbaar en kunnen ze mogelijks niet op het door de investeerder gewenste moment verkocht worden.
 • Inflatie is het risico dat de toekomstige waarde van geld daalt. Door het effect van inflatie kan het werkelijk rendement van de obligaties dalen.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten. De directe link naar het prospectus is www.fastned.nl/prospectus.

Investeer en profiteer van een duurzame infrastructuur

Fastned geeft de elektrische rijder de vrijheid die bij autorijden hoort. Samen maken we de energietransitie mogelijk. Vol vertrouwen bewegen we samen naar een rendabele en groene toekomst. Groei mee.

Laat uw vermogen groeien en maak de energietransitie mede-mogelijk.

Ontvang alle informatie om te investeren

6% vaste brutorente klinkt goed. Maar u heeft nog vragen. Laat uw e-mail hieronder achter, dan sturen wij u alle informatie om een weloverwogen beslissing te maken. U ontvangt:

 • De brochure met alle informatie over de obligaties
 • Alle benodigde documentatie zoals het Registratiedocument, de Securities Note en de Final Terms