Fastned groeit. Groei mee.

Fastned heeft een netwerk van ruim 275 laadstations op A-locaties door heel Europa. Fastned geeft nu obligaties uit met 6% brutorente om de ontwikkeling van dit netwerk te ondersteunen.

Inschrijving is gestart op 18 januari 2024 en sluit op 19 februari 2024 om 12.00 uur.

 • Behaal 6% brutorente
 • Investeer in de energietransitie

Beleggen in Fastned obligaties brengt risico’s met zich mee. Alvorens te investeren dient u het prospectus te raadplegen voor een beschrijving van de risico’s van Fastned en de obligaties en de fiscale behandeling. Het prospectus kunt u vinden via www.fastned.nl/prospectus of op de issue documentation page. Zie verder deze pagina een opsomming van de belangrijkste risico’s.

De groene missie van Fastned

Fastned streeft ernaar de transitie naar elektrisch rijden te versnellen door vrijheid te geven aan elektrische rijders.

Dat doen we door een stabiel netwerk van laadstations in heel Europa aan te leggen. Ons doel tegen 2030? 1000 snellaadstations op A-locaties, met uitsluitend stroom van zon en wind. Op dit moment maken we flinke stappen richting dit doel. U profiteert daarvan.

Beleggen in duurzame infrastructuur

Fastned groeit hard. U kan van deze groei profiteren door te beleggen in Fastned obligaties.

Inschrijving is gestart op 18 januari 2024 en sluit op 19 februari 2024 om 12.00 uur.

 • Jaarlijkse rente van 6% bruto, uitgekeerd per kwartaal
 • Looptijd van 5 jaar
 • Deelname is al mogelijk vanaf € 1.000
 • Eenmalige emissiekost van 0,25% enkel bij investeringen onder € 50.000; bij investeringen vanaf ≥ € 50.000 geen emissiekosten
 • Een eventuele overdracht van de obligaties is onderworpen aan een transferkost van € 100 en de ontvangst door Fastned van het overdrachtscontract.
 • Eenmalige bonusrente bij investeringen vanaf ≥ € 50.000 (zie brochure)
 • Op heden zijn de rentebetalingen onder de obligaties niet onderworpen aan bronbelasting in Nederland. Voor investeerders (natuurlijke personen) woonachtig in België zullen deze na opname in de belastingaangifte wel onderworpen worden aan Belgische belasting op roerend inkomen tegen een tarief van 30%. Investeerders dienen hun eigen fiscale adviseurs te raadplegen om de fiscale behandeling van een investering in de obligaties af te toetsen.

Risico’s

Beleggen in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Als gevolg hiervan kunt u uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Uw aankoopbeslissing dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus en bij volledig begrip van de potentiële risico’s en voordelen. De belangrijkste risico’s voor Fastned en de obligaties zijn:

 • Fastned’s groei is afhankelijk van de groei van het aantal elektrische auto’s op de weg en de groei van het aantal EV-bestuurders dat laadt bij Fastned’s snellaadstations;
 • De markt waarin Fastned zich begeeft, zou steeds competitiever kunnen worden. Als mensen hun auto ergens anders opladen resulteert dit in minder klanten voor Fastned en/of druk op de tarieven die Fastned kan aanrekenen;
 • Een stijgende prijs van duurzame elektriciteit zou een negatief effect kunnen hebben op de bedrijfsresultaten competitiviteit van Fastned en haar bedrijfsresultaten;
 • Fastned is mogelijk niet in staat om succesvol uit te breiden in bestaande markten en/of naar nieuwe landen, en daarbij geschikte locaties te identificeren en/of te verkrijgen, om zo haar groeistrategie te realiseren;
 • Fastned is mogelijk niet in staat om geschikte locaties te identificeren en/of te verkrijgen;
 • Fastned is mogelijk niet in staat is om snellaadstations aan te sluiten op het elektriciteitsnet als gevolg van beperkte aansluitingscapaciteit;
 • Juridische zaken (o.m. juridische geschillen, het verval of het niet bekomen van vergunningen en wijzigingen in Europese of nationale reglementering) kunnen impact hebben op de businesscase van Fastned, kosten geld en nemen tijd in beslag.
 • Aangezien Fastned opereert in een opkomende markt en grote initiële kapitaalinvesteringen doet in de bouw van stations, heeft Fastned in het verleden verlies gerapporteerd, is Fastned momenteel niet winstgevend en zou Fastned in de toekomst mogelijk niet winstgevend kunnen worden;
 • Fastned is mogelijk niet in staat om aanvullende financiering te verkrijgen om haar groeistrategie te realiseren;
 • Het kan zijn dat Fastned onvoldoende inkomsten genereert of bijkomende financieringsmiddelen aantrekt om rente op de obligaties te betalen en/of de hoofdsom van de obligaties te betalen/ herfinancieren.
 • Het niet in aanmerking kunnen komen voor subsidies en/of het niet ontvangen van de betalingen gerelateerd aan subsidies kan een negatief effect hebben op Fastned’s financiële positie.
 • Fastned is mogelijk niet in staat om management en andere werknemers op sleutelposities te werven en/of te behouden.
 • Softwarestoringen kunnen resulteren in betaalproblemen voor geleverde elektriciteit aan klanten en daardoor minder omzet voor Fastned.
 • Door het feit dat er niet wordt voorzien in een toelating van de obligaties op een multilaterale markt zijn ze slechts beperkt verhandelbaar en kunnen ze mogelijk niet op het door de investeerder gewenste moment verkocht worden.
 • Inflatie is het risico dat de toekomstige waarde van geld daalt. Door het effect van inflatie kan het werkelijk rendement van de obligaties dalen.
 • Het niet betalen van rente op de obligaties of het niet terugbetalen/herfinancieren van de obligaties kan een materiële en negatieve invloed hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van Fastned.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten. De directe link naar het prospectus is www.fastned.nl/prospectus.

Investeer en profiteer van een duurzame infrastructuur

Fastned geeft de elektrische rijder de vrijheid die bij autorijden hoort. Samen maken we de energietransitie mogelijk. Vol vertrouwen bewegen we samen naar een rendabele en groene toekomst. Groei mee.

Laat uw vermogen groeien en maak de energietransitie mede-mogelijk.

Ontvang alle informatie om te investeren

6% vaste brutorente klinkt goed. Maar u heeft nog vragen. Laat uw e-mail hieronder achter, dan sturen wij u alle informatie om een weloverwogen beslissing te maken. U ontvangt:

 • De brochure met alle informatie over de obligaties
 • Alle benodigde documentatie zoals het Registratiedocument, de Securities Note en de Final Terms
Ik woon in